Podujatie PRACOVNÝ SEMINÁR 2022 je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • PRACOVNÝ SEMINÁR 2022

    24.-25. 3. 2022 | Horizont Resort (Hotel Horizont Resort) Stará Lesná 178, 059 60 Stará Lesná

OrGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

PhDr. Ingrid Mladá
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 
Dolný Smokovec, 059 81 Vysoké Tatry 
Tel.: 052/44 12 214 • mobil: 0911 990 604
E- mail: ingrid.mlada@nudtarch.sk

ADRESA

Ing. Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top