Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXI ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY & ZJAZD SLOVENSKEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

    25. 04. 2016 - 27. 04. 2016 | Hotel STUPKA Tále - Brezno

Výbor

ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCIE:
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
MUDr. Pavol Lokša
RNDr. MUDr. Mgr. Ján Mikas, PhD., MPH
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MUDr. Jana Kerlik, PhD.
MUDr. Pavol Lokša
MUDr. Viera Morihladková
PhDr. Monika Musilová
DAHE Ivana Pasztorová
DAHE Blažena Pohančaníková

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top