Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXI ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY & ZJAZD SLOVENSKEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

    25. 04. 2016 - 27. 04. 2016 | Hotel STUPKA Tále - Brezno

info a poplatky

Formy prezentácie: prednášky, postery (trvanie prednášok 10 min. s výnimkou vyžiadaných)
Technické vybavenie: multimediálna projekcia
Začiatok: 25. 4. 2016
Registrácia: od 10.00 hod.
Otvorenie konferencie: 25. 4. 2016 o 13.00 hod.
Ukončenie: 27. 4. 2016 o 13.00 hod.

PRIHLÁŠKY NA KONFERENCIU
Aktívna účasť: do 20. 3. 2016 (vrátane názvu príspevku)
Abstrakt: do 31. 3. 2016
Pasívna účasť: do 31.3.2016

KONFERENČNÝ POPLATOK
Členovia SEVS Nečlenovia
25. 4. 2016 5 € 10 €
26. 4. 2016 10 € 15 €
27. 4. 2016 5 € 10 €

Prvý autor prenášky, posteru je oslobodený od platby konferenčného poplatku.


INÉ POPLATKY
25. 4. 2015 26. 4. 2016 27. 4. 2016
OBED 5 € 5 € 5 €
VEČERA 5 €

26. 4. 2016
DISKUSNÝ VEČER 5 €


SPÔSOB PLATBY
• prevodom na účet (do 18. 4. 2016)
• v hotovosti pri registrácii

A-medi management, s.r.o.

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 250416
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely 
identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top