Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXI ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY & ZJAZD SLOVENSKEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

    25. 04. 2016 - 27. 04. 2016 | Hotel STUPKA Tále - Brezno

témy

ODBORNÉ TÉMY
- Nákazy preventabilné očkovaním (výskyt, diagnostika, prevencia, opatrenia, dopad očkovania na zdravie obyvateľstva, plnenie NIP)
- Alimentárne nákazy, Epidémie
- Parazitárne nákazy
- Kazuistiky
- Surveillance respiračných nákaz vrátane chrípky
- Prevencia nemocničných nákaz
- Skúsenosti so zabezpečovaním opatrení pri výskyte nákaz spôsobených rezistentnými mikroorganizmami v ZZ
- Surveillance chronických neprenosných ochorení
- Varia

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top