Podujatie X. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA KOŠICE
  NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA NOVORODENEC.SK
  LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH
  OPEN MEDICAL INSTITUTE - AMERICAN AUSTRIAN FOUNDATION
  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA

  X. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA

  6. - 7. 6. 2022 | Kasárne Kulturpark Kukučínova 2, 040 01, Košice Juh

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Prví 20 registrovaní lekári vo veku do 35 rokov majú hradený registračný poplatok v rámci projektu podpory a stabilizácie mladých lekárov na Slovensku podporené Open Medical Institute. Pre ukrajinských lekárov a sestry je registrácia zdarma.

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

Kasárne Kulturpark | X. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA

Kasárne Kulturpark

Kukučínova 2, 040 01, Košice Juh

ADRESA

Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
+421 904 948 664

back to top