Podujatie X. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • X. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA

  6. - 7. 6. 2022 | Kasárne Kulturpark Kukučínova 2, 040 01, Košice Juh

Hostia

Steven Donn (USA)
 1. Maladaptation
 2. Babies Who Don’t Get Better: When It’s Not RDS
 3. Historical Aspects of PPHN
 4. Ten Commandments of Neonatal Mechanical Ventilation
Samir Gupta (Qatar, GB)
 1. Circulatory emergencies in the delivery room and their management
 2. BPD and PDA management strategies
 3. Neonates with PPHN if they do not respond to iNO
David Adamkin (USA)
 1. Nutrition and NEC: Risk Reduction?
 2. Use of Protein for Growth and Development for VLBW
 3. What is a normal blood glucose in the newborn?
Maximo Vento (Spain)
 1. The relevance of the first five minutes after birth in the resuscitation of very preterm infants
 2. Pulmonary hypertension and oxidative stress: where is the link?
Istvan Seri (USA, Hungary)
 1. Hemodynamic antecedents of P/IVH in the very preterm neonate during the first 72 postnatal hours
 2. Comprehensive cardiorespiratory monitoring, data acquisition and predictive mathematical
  modeling in the neonate: The dawn of Individualized medicine in neonatology
 3. Cardiovascular management of neonates with PPHN and systemic hypotension
Peter Krcho, Jaroslav Derco (Slovakia)
 1. To be prepared is matter - resuscitation of the collapsed newborn
 2. Surfactant in late preterm and term newborn in perinatal center
 3. Twins with different presentation - NEC or alergic proctocolitis?

ADRESA

Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
+421 904 948 664

back to top