Podujatie X. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • X. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA

    6. - 7. 6. 2022 | Kasárne Kulturpark Kukučínova 2, 040 01, Košice Juh

Registračné a iné poplatky


REGISTRAČNÉ POPLATKY | KONFERENCIA
DO 15. APRÍLA 2022 PO 15. APRÍLI 2022
ZAHRANIČNÝ ÚČASTNÍK 150 € 180 €
DOMÁCI ÚČASTNÍK 100 € 130 €
SESTRY A ŠTUDENTI 50 € 80 €

REGISTRAČNÉ POPLATKY | ONLINE
1 DEŇ
2 DNI
ÚČASTNÍK 30 € 50 €

INÉ POPLATKY | KONFERENCIA
OBED 6. 6. 2022 10 €
VEČERA 6. 6. 2022 20 €
OBED  7. 6. 2022 10 €


Prví 20 registrovaní lekári vo veku do 35 rokov majú hradený registračný poplatok v rámci projektu
podpory a stabilizácie mladých lekárov na Slovensku podporené Open Medical Institute.
Pre ukrajinských lekárov a sestry je registrácia zdarma.

Pre sledovanie online musia byť účastníci zaregistrovaní, mať uhradený poplatok a byť prihlásení vo svojom účte. Kredity budú pripísané iba účastníkom, ktorí spĺňajú tieto podmienky.

Spôsob platby:

po online registrácii - úhrada zálohovej faktúry v prípade online registrácie
Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol
použiť číslo faktúry v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
online registrácia nutná vopred.

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania
a má pridelené kredity CME a SKSAPA.
Účastníci podujatia dostávajú na záver certifikáty o účasti.

ADRESA

Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
+421 904 948 664

back to top