Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IX. Martinské dni
    verejného zdravotníctva

    4.-6.3.2015 | Hotel Victoria V. Žingora 9820
    036 01 Martin

VÝBOR KONFERENCIE

VEDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. (Česká republika)
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. (Česká republika)
doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD. (Česká republika)
MUDr. Rostislav Gromnica, PhD. (Česká republika)

prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.
prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
prof. MUDr. Július Mazúch, DrSc.
doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH (ÚVZ JLF UK)
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. (ÚVZ JLF UK)
MUDr. Mgr.Tatiana Červeňová, MPH, MHA (RÚVZ v Martine)
doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH (ÚVZ JLF UK)
doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. (ÚVZ JLF UK)

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT KONFERENCIE
A-medi management, s.r.o.
Ing. Dana Lakotová
telefón: 02-55 64 72 46
mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk


Korešpondenčná adresa:
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top