Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IX. Martinské dni
    verejného zdravotníctva

    4.-6.3.2015 | Hotel Victoria V. Žingora 9820
    036 01 Martin

Tématické okruhy

TEMATICKÉ OKRUHY PRÍSPEVKOV

1. Vakcinológia a využitie matematického modelovania v epidemiológii chorôb 
preventabilných očkovaním
    (podporené Slovenskou gynekologicko-pôrodnickou spoločnosťou a Slovenskou epidemiologickou
    a vakcinologickou spoločnosťou SLS)

2. Preventívne pracovné lekárstvo
3. Environmentálne zdravie
4. Prevencia a kontrola infekčných chorôb
5. Prevencia a kontrola chronických chorôb a ich rizikových faktorov
6. Varia

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top