Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IX. Martinské dni
    verejného zdravotníctva

    4.-6.3.2015 | Hotel Victoria V. Žingora 9820
    036 01 Martin

Registrácia/Poplatky

REGISTRÁCIA

ONLINE (prosím TU kliknuť) (po registrácii Vám pride notifikačný e-mail).

Prihlášky zasielať
najneskôr
do 4. 2. 2015 (aktívna účasť)
do 27. 2. 2015 (pasívna účasť)

Bankové spojenie na zaplatenie registračného poplatku
Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003
Kód banky: 1111
Variabilný symbol: 04032015
Poznámka: meno účastníka

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy.

Registrácia a platba poplatku je možná aj v deň konania kongresu (pokiaľ organizátori nezastavia registráciu skôr).

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na konferencii, konferenčné materiály, zborník.
Kongresové materiály (taška, zborník) garantujeme len zaregistrovaným účastníkom,
po dodržaní stanovených termínov.


     pre členov SLS          pre ostatných účastníkov    
4. 3. 2015      15 €    
     20 €    
5. 3. 2015      30 €    
     40 €    
6. 3. 2015      15 €    
     20 €    

OBEDY
Možnosť objednania obedov na 4., 5. a 6. marca na recepcii Hotela Victória
Cena: 8 €

SLÁVNOSTNÁ VEČERA

4. marca 2015, platba v hotovosti pri registrácii
Cena vstupenky: 10 €

SLÁVNOSTNÝ RAUT

5. marca 2015, platba v hotovosti pri registrácii
Cena vstupenky: 15 €

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Z konferenčných príspevkov spracovaných do formy vedeckých prác in extenso bude vydaný recenzovaný zborník vo forme CD-ROM, ktorý bude k dispozícii účastníkom konferencie pri registrácii.ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top