Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIX. Východoslovenský
    vakcinačný deň
    Louisa Pasteura

    08. 06. 2016 | Aula LF UPJŠ, Košice

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Organizačný sekretariát:

Ing. Dana Lakotová
A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
mobil: 0903 224 625 
tel.: +421 2 55 64 72 47

e-mail: marketing@amedi.sk
www.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top