Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIX. Východoslovenský
    vakcinačný deň
    Louisa Pasteura

    08. 06. 2016 | Aula LF UPJŠ, Košice

PROGRAM

Program 08. jún 2016

12:00 – 13:00 Registrácia

13:00 – 13:30 Slávnostné otvorenie a predstavenie účastníkov

• Príprava legislatívnych podmienok pre očkovanie mimo oficiálneho očkovacieho
   kalendára SR.

   doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

• Prevence infekčních onemocnení u migrantú.
   doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

• Vakcíny proti pertussis a mutácie B. pertussis.
   doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

• Nové možnosti v prevencii HPV
   MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

• Postupy pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN v ambulancii všeobecného
   lekára pre deti a dorast a pre dospelých.

   MUDr. Jana Seligová, PhD.

• Možnosti preočkovania inými vakcínami, prípadne o zameniteľnosti vakcín v slovenskom
   imunizačnom programe.

   MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD.

• Panelová diskusia

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top