Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIX. Východoslovenský
    vakcinačný deň
    Louisa Pasteura

    08. 06. 2016 | Aula LF UPJŠ, Košice

PREDNÁŠKY NA STIAHNUTIE

Jednotlivé prednášky je možné sťiahnuť vo formáte .pdf kliknutím na príslušný názov.

Príprava legislatívnych podmienok pre očkovanie mimo oficiálneho očkovacieho kalendára SR.
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

Prevence infekčních onemocnení u migrantú.

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Vakcíny proti pertussis a mutácie B. pertussis.

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

Nové možnosti v prevencii HPV

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

Postupy pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na vysoko nebezpečnú nákazu v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast a pre dospelých.
MUDr. Jana Seligová, PhD.

Možnosti preočkovania inými vakcínami, prípadne o zameniteľnosti vakcín v slovenskom imunizačnom programe.

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top