Podujatie XVII. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVII. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR

    16. 3. 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 831 01 Bratislava

    pod záštitou: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Vedecký výbor    
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH

Mgr. Ing. Zuzana Sirotná
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH


Organizačný výbor    
MUDr. Andrea Kološová

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Mgr. Nina Kotlebová, PhD.
Mgr. Patrícia Brezováková

Organizačný sekretariát    
Ing. Martina Novosedlíková – A-medi management, s. r. o.
novosedlikova@amedi.sk, 0904 948 664
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | XVII. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, 831 01 Bratislava

Generálny partner:

Partner:

ADRESA

Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top