Podujatie XVII. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť o. z. SLS
  pod garanciou:
  FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
  ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR
  REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
  BANSKÁ BYSTRICA

  XVII. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR

  16. 3. 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 831 01 Bratislava

  pod záštitou: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.
congress hotel banner

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, 831 01 Bratislava

ÚVOD

Vedecký výbor    
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH

Mgr. Ing. Zuzana Sirotná
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH


Organizačný výbor    
MUDr. Andrea Kološová

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Mgr. Nina Kotlebová, PhD.
Mgr. Patrícia Brezováková

Organizačný sekretariát    
Ing. Martina Novosedlíková – A-medi management, s. r. o.
novosedlikova@amedi.sk, 0904 948 664
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

congress hotel banner

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, 831 01 Bratislava

Generálny partner:

Partner:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top