Podujatie XVII. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVII. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR

    16. 3. 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 831 01 Bratislava

Odborné témy

  • Pokroky mikrobiologickej a epidemiologickej surveillance infekčných ochorení príslušných NRC.
  • Aplikácia nových laboratórnych metód v diagnostike prenosných ochorení.
  • Molekulárno-biologické metódy a ich využitie v NRC.
  • Informácie o účasti na celoštátnych a medzinárodných projektoch.
  • Spolupráca v sieťach prenosných chorôb v rámci EÚ a SZO.
  • Aktuálna epidemiologická situácia.

Generálny partner:

Partner:

ADRESA

Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top