Podujatie XVII. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVII. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR

    16. 3. 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 831 01 Bratislava

Aktívna účasť

Prihláška na aktívnu účasť
Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu v sekcii Vaše abstrakty.
Pokiaľ nemáte abstrakt spracovný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii Registrácie na podujatiach – pridať abstrakt.


Prednášky
Prihlášky k aktívnej účasti a abstrakty prosím zasielajte najneskôr do 15. 2. 2023 
elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk, alebo mailom na novosedlikova@amedi.sk


E-postery
•    e-postery prosím pripravte ako jednu snímku (na šírku) v programe PowerPoint
•    veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (úprava veľkosti možná cez horné menu NÁVRH/Veľkosť snímky)
•    súbor následne vložte pri registrácii alebo zašlite na adresu novosedlikova@amedi.sk v termíne do 28. 2. 2023
•    aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word


Abstrakty
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Do abstraktu, prosím vložte čestné vyhlásenie, že kazuistika nie je zjavnou ani skrytou propagáciou akéhokoľvek lieku, zdravotného materiálu alebo zdravotníckej pomôcky. Vedecký výbor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlásenú kazuistiku, ak ju posúdi ako porušenie nestrannosti autorov v tomto zmysle.


Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.


Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver. Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v Suplemente, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.
 

Generálny partner:

Partner:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Martina Novosedlíková
novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top