Podujatie XX. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz

    20. – 21. 4. 2023 | Hotel Sorea Trigan Szentiványho 4012/15, 059 85 Štrbské Pleso

    SLOVENSKÁ EPIDEMIOLOGICKÁ A  VAKCINOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ,
    SEKCIA NEMOCNIČNEJ EPIDEMIOLÓGIE A HYGIENY

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Vedecký výbor konferencie

MUDr. Erika Böhmová 
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
MUDr. Štefánia Chovanová, PhD.
MUDr. Adriana Kompaníková 
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH 
RNDr. Denisa Pilková, MPH
Ing. Zuzana Sirotná
RNDr. Martin Sojka, PhD.
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

 

Organizačný výbor 


MUDr. Erika Böhmová
MUDr. Štefánia Chovanová, PhD.
MUDr. Adriana Kompaníková
MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH
RNDr. Martin Sojka, PhD.

Mgr. Michal Adamišin, PhD.
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

 

Odborné témy

•    Aktuálne problémy nemocničnej epidemiológie a hygieny
•    Antimikrobiálna rezistencia v zdravotníckych zariadeniach
•    Kontrola nemocničného prostredia, dezinfekcia a sterilizácia
•    Legionely v zdravotníckych zariadeniach
•    Infekcie spôsobené clostridium difficile
•    Kazuistiky a príklady z praxe
•    Varia

 

Organizačný sekretariát

Ing. Martina Novosedlíková
mobil: +421 904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk
A-medi management, s. r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
www.amedi.sk

Hotel Sorea Trigan | XX. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz

Hotel Sorea Trigan

Szentiványho 4012/15, 059 85 Štrbské Pleso

Hlavní partneri:

Partneri:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top