Podujatie XX. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz

    20. – 21. 4. 2023 | Hotel Sorea Trigan Szentiványho 4012/15, 059 85 Štrbské Pleso

Informácie a poplatky

Formy prezentácie: prednášky
Trvanie prednášok 10 minút s výnimkou vyžiadaných. 
Technické vybavenie: multimediálna projekcia 
Miesto konania: Štrbské Pleso, hotel Sorea Trigan
Začiatok: 20. 4. 2023
Registrácia: od 8.00 hod. 
Otvorenie konferencie: 20. 4. 2023 o 10.00 hod. 
Ukončenie: 21. 4. 2023 o 13.00 hod. 

    
Členovia SEVS        20 €
Nečlenovia SEVS   50 €

 

REGISTRÁCIA
*     na toto podujatie je nutná online registrácia vopred najneskôr do 11. 4. 2023

 

 

STRAVA

                                  20. 4. 2023        21. 4. 2023
Obed                               15 €                   15 € 
Večera                            20 €


SPÔSOB PLATBY
*     po online registrácii – úhrada zálohovej faktúry
*     V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; 
       prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
*     v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
*     online registrácia nutná vopred

 

          
 

Hlavní partneri:

Partneri:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top