Podujatie XX. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XX. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz

  20. – 21. 4. 2023 | Hotel Sorea Trigan Szentiványho 4012/15, 059 85 Štrbské Pleso

Aktívna účasť

ABSTRAKTY:

Prednášky
Prihlášky k aktívnej účasti a abstrakty prosím zasielajte najneskôr do 20. 3. 2023 
elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk.

 

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu v sekcii Moja zóna - Podujatia.

Pokiaľ nemáte abstrakt spracovný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii Moja zóna - Podujatia - Pridať abstrakt.

 • Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.
 • Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru.
 • Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
 • Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.
   

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:

 • Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
 • Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.
   

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:

 • Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
 • Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Online registrácia na www.amedi.sk 

 


Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a bude mať pridelené kredity CME.
Prvý autor prezentácie (prednáška) je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.

Hlavní partneri:

Partneri:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top