Podujatie XVI. Sympózium detskej oftalmológie je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XVI. Sympózium detskej oftalmológie

  2. – 3. 6. 2023 | Park Inn by Radisson Danube Bratislava, Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava

  Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
  Sekcia detskej oftalmológie
  Klinika detskej oftalmológie NÚDCH – LFUK

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Miesto konania
Park Inn by Radisson Danube Bratislava


Dátum konania
2. 6. – 3. 6. 2023


Organizátor
Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Klinika detskej oftalmológie NÚDCH – LFUK


Témy
Choroby zadného segmentu oka
Varia


Vedecký sekretariát
Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Klinika detskej oftalmológie NÚDCH – LFUK
Limbová 1, 833 40 Bratislava, tel.: +421 2 5937 1345, 41
e-mail: sekretariatkdo@nudch.eu


Organizačný výbor
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA
MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA
MUDr. Barbora Kostolná, PhD.
MUDr. Zuzana Prepiaková, PhD.
MUDr. Monika Gromová, PhD.
MUDr. Ana Sharashidze, PhD.
PhDr. Mária Reichwalderová


Čestné predsedníctvo
prof. MUDr. Blanka Brúnová, DrSc.
prof. MUDr. Rudolf Autrata PhD., MBA
MUDr. Miroslav Dostálek, PhD.
doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD., mim. prof.
doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MPH
MUDr. Peter Bartoň – riaditeľ NÚDCH
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

Park Inn by Radisson Danube Bratislava, | XVI. Sympózium detskej oftalmológie

Park Inn by Radisson Danube Bratislava,

Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Simona Horská
horska@amedi.sk
0903 224 625

back to top