Podujatie XVI. Sympózium detskej oftalmológie je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XVI. Sympózium detskej oftalmológie

  2. – 3. 6. 2023 | Park Inn by Radisson Danube Bratislava, Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava

Aktívna účasť

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Abstrakty.
Pokiaľ nemáte abstrakt spracovaný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Podujatia - tlačidlo Pridať abstrakt.

Zasielanie prihlášok

Aktívna účasť

 • Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 31. 3. 2023.
 • Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu.
 • Zaslanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu elektronicky cez www.amedi.sk alebo mailom na kongresový sekretariát: Ing. Michaela Vanková, e-mail: vankova@amedi.sk
 • Abstrakty budú uverejnené v zborníku registrovanom v ISBN systéme.
 • Prihlášky k aktívnej účasti bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu.
 • Organizačný výbor si vyhradzuje právo zaradenia príspevku a klasifikácie na prednášky alebo postery.
 • Do abstraktu, prosím vložte čestné vyhlásenie, že abstrakt nie je zjavnou ani skrytou propagáciou akéhokoľvek lieku, zdravotného materiálu alebo zdravotníckej pomôcky. Vedecký výbor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlásenú prácu, ak ju posúdi ako porušenie nestrannosti autorov v tomto zmysle.

 

Abstrakty

 • Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.
 • Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
  Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
  Členenie abstraktu: cieľ, úvod a metodika, výsledky, záver, kľúčové slová.
 • Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
  Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
  Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver a kľúčové slová. Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v zborníku, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.


Prednášky
•    V sekciách podľa časového harmonogramu v trvaní cca 8 min, počítačové premietanie a diskusia v trvaní 2 min.
•    Prednášky pripravujte ako prezentáciu v programe PowerPoint. 


Postery 
•    max. výška 120 cm, max. šírka 90 cm


Potvrdenie o účasti
•    Podujatie bude zaradené do kreditného systému.
•    Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

 

ADRESA

Simona Horská
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

horska@amedi.sk
0903 224 625

back to top