Podujatie XVI. Sympózium detskej oftalmológie je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVI. Sympózium detskej oftalmológie

    2. – 3. 6. 2023 | Park Inn by Radisson Danube Bratislava, Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava

Informácie a poplatky

Registračný poplatok

Registračný poplatok zahrňuje
•    účasť na odborných prednáškach
•    všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška
•    materiály garantujeme len vopred prihláseným účastníkom

 

   lekári členovia
SOS a ČOS
ostatní
lekári
nepracujúci
dôchodcovia
   do 31. 3. 2023 80 € 100 € 20 €
   po 31. 3. 2023 100 € 120 € 25 €
   na mieste 120 € 140 € 30 €

 

  • registrácia sa uzatvára 24. 5. 2023 a je potrebné mať zaplatené všetky poplatky
  • registrácia je možná na mieste podujatia, ale negarantujeme kongresové materiály a stravu 


Iné poplatky
•    Obed (2. 6. 2023):                          30 €
•    Spoločenský večer (2. 6. 2023):   50 €
•    Obed (3. 6. 2023):                          30 €


Spôsob platby
•   prevodom na účet
    majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
    Banka: UniCredit Bank • IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
    SWIFT: UNCRSKBX • Variabilný symbol: 33020623
    Poznámka: meno účastníka
•   v hotovosti pri registrácii

 

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 11. 5. 2023. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.

ADRESA

Simona Horská
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

horska@amedi.sk
0903 224 625

back to top