Podujatie 61. Dérerov memoriál a Dérerov deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská lekárska spoločnosť
  Slovenská internistická spoločnosť
  Lekárska fakulta Univerzity Komenského
  Slovenská zdravotnícka univerzita
  Univerzitná nemocnica Bratislava

  61. Dérerov memoriál a Dérerov deň

  14. 4. 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 831 01 Bratislava

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

DÁTUM A MIESTO KONANIA
14. apríl 2023, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 831 01 Bratislava


REGISTRÁCIA
14. apríl 2023 od 8:00 hod.

POTVRDENIE O ÚČASTI – KREDITY
Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME.

Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 61. Dérerov memoriál a Dérerov deň

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, 831 01 Bratislava

ADRESA

Ing. Michaela Vanková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

vankova@amedi.sk
0904 994 417

back to top