Podujatie 61. Dérerov memoriál a Dérerov deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • 61. Dérerov memoriál a Dérerov deň

  14. 4. 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 831 01 Bratislava

REGISTRAČNÉ POPLATKY

REGISTRÁCIA

 • ONLINE nutná registrácia vopred na www.amedi.sk
 • elektronická registrácia sa uzatvára týždeň pred podujatím a je potrebné mať zaplatené všetky poplatky
 • registrácia na mieste je bez zaručenia kongresových materiálov a možností stravovania


REGISTRAČNÝ POPLATOK
20,- €
* prví autori, medici lekárskych fakúlt a dôchodcovia sú oslobodení od platby registračného poplatku

SPÔSOB PLATBY

 • po online registrácií - úhrada zálohovej faktúry bankovým prevodom, alebo platba kartou
  (prosíme uhradiť do 7. 4. 2023)

 • Na podujatie je potrebná online registrácia na stránke www.amedi.sk vopred. Po registrácií Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
  Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
  Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 13. 3. 2023. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.

 • v hotovosti alebo kartou pri registrácii

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ing. Michaela Vanková
vankova@amedi.sk
0904 994 417

back to top