Podujatie 61. Dérerov memoriál a Dérerov deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 61. Dérerov memoriál a Dérerov deň

    14. 4. 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 831 01 Bratislava

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Ing. Michaela Vanková
Mobil: 0904 994 417
e-mail: vankova@amedi.sk

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ing. Michaela Vanková
vankova@amedi.sk
0904 994 417

back to top