Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii

    8.-9.11.2016 | Hotel TURIEC**** Martin - Registrácia bola ukončená z dôvodu naplnenia kapacít.

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

Registrácia bola ukončená z dôvodu naplnenia kapacít. 

Miesto konania

Hotel Turiec, Martin
A. Sokolíka 2
036 01 Martin

Termín konania
8. – 9. november 2016

Hlavné témy

Aktuálne problémy v práci neonatologickej sestry

Program
8. 11. 2016 – Registrácia od 7:30
9. 11. 2016 – Registrácia od 8:00

Dôležité dátumy

Prihláška k aktívnej účasti: do 30. 09. 2016
Prihláška k pasívnej účasti: do 31. 10. 2016

Počet účastníkov konferencie je limitovaný.

Prihlášku prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu www.amedi.sk, prípadne mailom na marketing@amedi.sk, alebo poštou na adresu organizačného sekretariátu.

UPREDNOSTŇUJEME ONLINE REGISTRÁCIU.

Trvanie prednášok: 10 minút
Forma prezentácie: Prednáška / Poster (o zaradení príspevku rozhoduje organizátor)

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top