Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii

    8.-9.11.2016 | Hotel TURIEC**** Martin - Registrácia bola ukončená z dôvodu naplnenia kapacít.

REGISTRÁCIA A POPLATKY

Registrácia bola ukončená z dôvodu naplnenia kapacít.

Potvrdenie o účasti

Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME. Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Registračný poplatok

Registračný poplatok do 31.10. 2016 na mieste
Členovia SSSaPA pri SLS 10 € 15 €
Členovia SKSaPA 10 € 15 €
Nečlenovia 20 € 25 €

Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet, pri dodržaní stanovených termínov.

Prvý autor je oslobodený od platby registračného poplatku.

Občerstvenie a obed: 8.11 20168 €; 9.11.20168 €

Pracovný večer 8. 11. 2016 o 19:00 v hoteli Turiec: 15 €

Spôsob platby:

– v hotovosti pri registrácii alebo prevodom na účet
– majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o

Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 81116

Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top