Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Tlačová konferencia Svetový imunizačný týždeň / World Immunization Week campaign

    25. 04. 2023 | Jurkovičova Tepláreň NKP Bottova 1, 811 09 Staré Mesto

Prednášajúci

 

1. Michaela Bauer

Country Coordinator for the UNICEF emergency response in Slovakia 

 

 

2. MUDr. Michal Palkovič, PhD., MPH

štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 

3. prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

ÚVZSR, hlavná odborníčka Hlavného hygienika SR pre epidemiológiu 

 

 

4. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti

 

 

5. MUDr. Elena Prokopová

prezidentka SSPPS, hlavná odborníčka SR pre primárnu pediatriu

 

 

6. MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA

prednostka KDPaF LF SZU a NÚDCH, členka výboru SSAKI

 

 

7. MUDr. Adriana Šimková, PhD.

hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo

 

 

Tlačová konferencia bude formou moderovanej diskusie.

Moderátorka: Veronika Cifrová Ostrihoňová 

Organizátori

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top