Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Tlačová konferencia Svetový imunizačný týždeň / World Immunization Week campaign

    25. 04. 2023 | Jurkovičova Tepláreň NKP Bottova 1, 811 09 Staré Mesto

Prezentácie

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

 

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

 

MUDr. Elena Prokopová

Organizátori

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top