Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Tlačová konferencia Svetový imunizačný týždeň / World Immunization Week campaign

    25. 04. 2023 | Jurkovičova Tepláreň NKP Bottova 1, 811 09 Staré Mesto

Témy

Očkovanie – najvýznamnejší objav v histórii medicíny

Správa ÚVZ - zaočkovanosť v rámci SR

Bezpečnosť očkovania

Dostupnosť očkovania

Kolektívna ochrana

Predstavenie vakcín v rámci v SR

Očkovanie detí

Očkovanie ukrajinských detí

Očkovanie dospelých

Váhavosť v očkovaní

Priblíženie prípadov z praxe (kazuistiky)

Organizátori

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top