Podujatie 53. celoslovenská pediatrická konferencia je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 53. celoslovenská pediatrická konferencia

    23. – 24. 11. 2023 | Aula Magna JLF UK v Martine Malá Hora 4A, Martin

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Martine
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine
A-medi management, s. r. o.

PREZIDENT PODUJATIA
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

VICEPREZIDENT PODUJATIA
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAAI

MIESTO KONANIA
Galandove dni, 23. – 24. november 2023
Aula Magna, JLF UK v Martine
BioMed – Poslucháreň, Edukačné centrum JLF UK
Malá Hora 4/B, Martin

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
doc. MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
PhDr. Ivana Dzurecová
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
MUDr. Dušana Genšor, MPH
doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAAI
Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH
MUDr. Stanislava Suroviaková, PhD.
MUDr. Vladimír Zolák, PhD.

 

VEDECKÝ VÝBOR

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
doc. MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
PhDr. Ivana Dzurecová
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
MUDr. Dušana Genšor, MPH
doc. MUDr. Zuzana Havličeková, PhD.
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAAI
MUDr. Elena Prokopová
MUDr. Stanislava Suroviaková, PhD.
MUDr. Marta Špániková
MUDr. Vladimír Zolák, PhD.

 

HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE

• screening v pediatrii
• pediatrická neurológia
• pediatrická reumatológia a autoinflamácia
• pediatrická gastroenterológia
• zaujímavé prípady v detskej pneumológii
• očkovanie
• pediatrická nefrológia
• intenzívna medicína v pediatrii
• varia
• pediatrické ošetrovateľstvo

Aula Magna | 53. celoslovenská pediatrická konferencia

Aula Magna

JLF UK v Martine Malá Hora 4A, Martin

Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top