Podujatie 53. celoslovenská pediatrická konferencia je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 53. celoslovenská pediatrická konferencia

    23. – 24. 11. 2023 | Aula Magna JLF UK v Martine Malá Hora 4A, Martin

Aktívna účasť

ABSTRAKTY
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 31. 10. 2023 na e-mail:
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA • galandovedni@gmail.com
(v predmete e-mailu uviesť Galandove dni)


ABSTRAKTY PRE OŠETROVATEĽSKÚ SEKCIU
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 31. 10. 2023 na e-mail:
PhDr. Ivana Dzurecová • email: dzurecova@unm.sk


JAZYK ABSTRAKTU
slovenský, český, anglický


E-POSTERY
– e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint 
– trvanie prednášky - 3 minúty
– rozsah - maximálne 3 slidy plus úvodný slide a slide s uvedením konfliktu záujmov (t.j. 5 slidov spolu)
– trvanie prezentácie posteru je striktne limitované na 3 min., po uplynutí času bude prezentácia ukončená
– po každej prezentácii bude krátka diskusia
– v inej podobe nie je potrebné poster pripravovať - t.j. len krátka prezentácia
– posterová sekcia bude prebiehať vo vyčlenenom čase v BioMed-e

Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top