Podujatie 53. Celoslovenská pediatrická konferencia je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 53. Celoslovenská pediatrická konferencia

    23. – 24. 11. 2023 | Aula Magna JLF UK v Martine Malá Hora 4A, Martin

AKTÍVNA ÚČASŤ

ABSTRAKTY
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 15. 10. 2023 na e-mail:
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA • galandovedni@gmail.com
(v predmete e-mailu uviesť Galandove dni)


ABSTRAKTY PRE OŠETROVATEĽSKÚ SEKCIU
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 15. 10. 2023 na e-mail:
PhDr. Ivana Dzurecová • email: dzurecova@unm.sk


JAZYK ABSTRAKTU
slovenský, český, anglický


E-POSTERY
- e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint 
- veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 – na šírku (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky) 
- súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu galandovedni@gmail.com v termíne do 10. 11. 2023
- aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word
- poster už nie je potrebné tlačiť

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top