Podujatie 53. celoslovenská pediatrická konferencia je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 53. celoslovenská pediatrická konferencia

    23. – 24. 11. 2023 | Aula Magna JLF UK v Martine Malá Hora 4A, Martin

Informácie a poplatky

REGISTRÁCIA
23. – 24. november 2023
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin


REGISTRAČNÝ POPLATOK

  platba vopred do 15.11.2023 platba od 16.11.2023
a na mieste
Lekár 45 € 55 €
Sestra – členka komory 35 € 40 €
Sestra – nečlenka komory 45 € 50 €

Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet, alebo kartou najneskôr do 15. 11. 2023.
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku. 
*V prípade neúhrady registračného poplatku do 15.11.2023 Vám bude na mieste doúčtovaná rozdielna suma. Pri platbe na mieste sa účtuje zvýšený registračný poplatok aj v prípade registrácie vopred.


SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU
po online registrácii – úhrada zálohovej faktúry bankovým prevodom, alebo platba kartou (prosíme uhradiť do 15. 11. 2023)
Na podujatie je potrebná online registrácia na stránke www.amedi.sk vopred. Po registrácii Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. 
Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 15. 10. 2023. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.
v hotovosti alebo kartou pri registrácii (online registrácia vopred nutná)


INÉ POPLATKY 
Obed 23. 11. 2023 – 20 €
Obed 24. 11. 2023 – 20 €

Počet lístkov je obmedzený. Stravu garantujeme iba pre účastníkov, ktorí realizujú platbu vopred pri online registrácii.


Spoločenský večer 23. 11. 2023 – 50 €
*Poplatky za obedy a spoločenský večer Vás poprosíme uhradiť do 15. 11. 2023. V prípade, ak poplatok za obedy a spoločenskú večeru nebude uhradený vopred Vaša objednávka bude stornovaná.
 

Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top