Podujatie XXXV. slovensko-poľské
Vojtekove-Rudnikove dni
detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XXXV. slovensko-poľské
  Vojtekove-Rudnikove dni
  detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie

  28. – 30. 09. 2023 | Hotel SLOVAN Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

 

ORGANIZÁTORI/ORGANIZATORZY 

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry, SLOVENSKO
Prezident konferencie: Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
ul. Prof. Jana Rudnika 3 b, 34-700 Rabka- Zdrój, POLSKA

Viceprezident konferencie: Mgr Maria Dunaj


Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb
JLF UK a NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry, SLOVENSKO
Prednosta: MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.


Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin, SLOVENSKO
Prednosta: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.


Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, 831 02, Bratislava
Sekcia detskej pneumológie SPS
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Bratislava
A-medi management, s.r.o. Bratislava

 

VEDECKÝ VÝBOR/KOMITET NAUKOWY 

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. (Dolný Smokovec)
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. (Martin)
Prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek (Rabka-Zdrój)
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa (Rabka-Zdrój)
Dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. Instytutu (Rabka-Zdrój)
Dr hab. n. med. Lucyna Tomaszek (Rabka-Zdrój)
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. (Dolný Smokovec)
MUDr. Michaela Matiščáková (Dolný Smokovec)
MUDr. Peter Ferenc, PhD. (Dolný Smokovec)
Dr n. med. Maciej Maciaszczyk (Rabka-Zdrój)
Dr n. med. Andrzej Pogorzelski (Rabka-Zdrój)
Mgr. Zuzana Hrabovská (Dolný Smokovec)

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR/KOMITET ORGANIZACYJNY 

PhDr. Ingrid Mladá (Dolný Smokovec)
PhDr. Katarína Konkoľová, PhD. (Dolný Smokovec)
Ing. Daniel Slezák (Dolný Smokovec)
mgr Anna Pękala (Rabka-Zdrój)
mgr Kamila Róg (Rabka-Zdrój)

 

KONFERENČNÉ JAZYKY/JEZYKI KONFERENCJI

slovenský, poľský, český, anglický/slowacki, polski, czeski, angielski

 

HLAVNÉ TÉMY/TEMATY WIODACE

 1. Patofyziológia dýchania – Patofizjologia oddychania 
 2. Asthma bronchiale – Astma oskrzelowa 
 3. Tuberkulóza – Gruzlica 
 4. Intersticiálne pľúcne ochorenia – Sródmiazszowe choroby pluc 
 5. Cystická fibróza – Mukowiscydoza
 6. Bronchológia – Bronchologia 
 7. Choroby pleury – Choroby oplucnej 
 8. Chirurgia hrudníka – Chirurgia klatki piersiowej 
 9. Klinická imunológia a alergológia – Kliniczna immunologia i alergologia 
 10. Laboratórna diagnostika v pneumológii a imunoalergológii – Diagnostyka laboratoryjna w pneumologii i alergologii 
 11. Fyzioterapia pri respiračných chorobách detí – Fizjoterapia w chorobach ukladu oddechowego u dzieci 
 12. Ošetrovateľské problémy v detskej pneumoalergológii – Opieka pielegniarska w pnumoalerologii dziecicej 
 13. Pedagogika a psychológia – Pedagogika i psychologia 
 14. Rôzne – Varia 

 

 

Hotel SLOVAN | XXXV. slovensko-poľské<br>Vojtekove-Rudnikove dni<br>detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie

Hotel SLOVAN

Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

ADRESA

Eva Jedličková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

jedlickova@amedi.sk
0910 413 070

back to top