Podujatie XXXV. slovensko-poľské
Vojtekove-Rudnikove dni
detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XXXV. slovensko-poľské
  Vojtekove-Rudnikove dni
  detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie

  28. – 30. 09. 2023 | Hotel SLOVAN Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

Poplatky

KONFERENČNÉ POPLATKY

40,00 € do 8. 9. 2023
50,00 € po 8. 9. 2023

Prednášajúci účastníci konferenčný poplatok neplatia.

KONTAKTNÁ ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
Mgr. Eva Jedličková
Mobil: +421 910 413 070
E-mail: jedlickova@amedi.sk
www.amedi.sk

 

Obed 29. 9. 2023 18,00 €, platba pri registrácii
Spoločné posedenie 28. 9. 2023
ubytovaní v hoteli SLOVAN 9,00 €, platba pri registrácii
neubytovaní v hoteli SLOVAN 18,00 €, platba pri registrácii
Spoločné posedenie 29. 9. 2023
ubytovaní v hoteli SLOVAN 9,00 €, platba pri registrácii
neubytovaní v hoteli SLOVAN 18,00 €, platba pri registrácii
Požiadavku na stravu prosíme vyznačiť v registračnom formulári.

 

SPÔSOB PLATBY

 • po online registrácii – úhrada zálohovej faktúry alebo platba kartou
 • v potvrdení o registrácii (potvrdzujúci mail) nájdete link, kde si môžete zálohovú faktúru stiahnuť a uhradiť – ako variabilný symbol, prosíme použiť číslo faktúry
 • v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
 • online registrácia nutná vopred
 • pri registrácii na mieste negarantujeme účastníkom kongresové materiály a možnosť stravovania

 

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie bude zaradené do kreditného systému Slovenskej lekárskej komory.

 

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

PhDr. Ingrid Mladá
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb,
n. o. Dolný Smokovec
Dolný Smokovec 70 , 059 81 Vysoké Tatry, Slovensko
Mobil: +421 911 990 604, mail: ingrid.mlada@nudtarch.sk

 

KONTAKT – VYSTAVOVATELIA
Ing. Miroslava Kunčová

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb,
n. o. Dolný Smokovec
Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry, Slovensko
Mobil: +421 911 907 906, mail: miroslava.kuncova@nudtarch.sk

ADRESA

Eva Jedličková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

jedlickova@amedi.sk
0910 413 070

back to top