Podujatie XXXV. slovensko-poľské
Vojtekove-Rudnikove dni
detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XXXV. slovensko-poľské
  Vojtekove-Rudnikove dni
  detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie

  28. – 30. 09. 2023 | Hotel SLOVAN Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

Aktívna účasť

Pokyny pre autorov:
Prednáška

 • akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) 
 • napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4
 • vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo e-posteru
 • do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky
 • abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované

 

Postery

 • Akceptované postery budú prezentované formou krátkej 3-minútovej prezentácie (max. 4 slidy) v posterovej sekcii. Nebude potrebné pripravovať tlačenú formu a ani elektronickú verziu. 

 

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Abstrakty.

Pokiaľ nemáte abstrakt spracovaný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Podujatia - tlačidlo Pridať abstrakt.

ADRESA

Eva Jedličková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

jedlickova@amedi.sk
0910 413 070

back to top