Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti
  Občianske združenie Pediatri deťom
  UNICEF
  pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR
  a Úradu verejného zdravotníctva SR

  Pre zdravie detí

  19. 09. 2023 | Sheraton Bratislava Hotel Pribinova 12, 821 09 Bratislava

Úvod

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti
Občianske združenie Pediatri deťom
UNICEF

 

Pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


Vás pozývajú na tlačovú konferenciu

 

              Pre zdravie detí

 

Miesto: Hotel Sheraton Bratislava, Pribinova 12, 821 09 Bratislava 

Termín: 19.09.2023 o 09:30 hod. 

 

 

 

 

Sheraton Bratislava Hotel | Pre zdravie detí

Sheraton Bratislava Hotel

Pribinova 12, 821 09 Bratislava

ODBORNÍ PARTNERI

GENERÁLNI PARTNERI

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT


back to top