Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti
  Občianske združenie Pediatri deťom
  UNICEF
  pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR
  a Úradu verejného zdravotníctva SR

  Pre zdravie detí

  19. 09. 2023 | Sheraton Bratislava Hotel Pribinova 12, 821 09 Bratislava

congress hotel banner

Sheraton Bratislava Hotel

Pribinova 12, 821 09 Bratislava

ÚVOD

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti
Občianske združenie Pediatri deťom
UNICEF

 

Pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


Vás pozývajú na tlačovú konferenciu

 

              Pre zdravie detí

 

Miesto: Hotel Sheraton Bratislava, Pribinova 12, 821 09 Bratislava 

Termín: 19.09.2023 o 09:30 hod. 

 

 

 

 

congress hotel banner

Sheraton Bratislava Hotel

Pribinova 12, 821 09 Bratislava

ODBORNÍ PARTNERI

GENERÁLNI PARTNERI

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT


back to top