Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Pre zdravie detí

    19. 09. 2023 | Sheraton Bratislava Hotel Pribinova 12, 821 09 Bratislava

Diskutujúci

Michaela Bauer 

Country Coordinator for the UNICEF emergency response in Slovakia

prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

MUDr. Elena Prokopová

prezidentka SSPPS SLS, hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu

MUDr. Zuzana Nagyová, MPH

pediatrička

MUDr. Beáta Kartousová

pediatrička

MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA

členka výboru SSAKI, pediatrička a klinická imunologička a alergologička

Mgr. MUDr. Marcel Brenner, MPH

primár Oddelenia urgentného príjmu, Národný ústav detských chorôb v Bratislave

      

Mgr. Jana Caban

psychologička a psychoterapeutka

ODBORNÍ PARTNERI

GENERÁLNI PARTNERI

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT


back to top