Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Pre zdravie detí

    19. 09. 2023 | Sheraton Bratislava Hotel Pribinova 12, 821 09 Bratislava

TÉMY

● Manažment ochorení v ambulancii detského lekára
● Výživa
● Manažment úrazov a ochorení
● Duševné zdravie detí 

ODBORNÍ PARTNERI

GENERÁLNI PARTNERI

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT


back to top