Podujatie XXVIII. Červenkove dni preventívnej medicíny je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • SLOVENSKÁ EPIDEMIOLOGICKÁ A VAKCINOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, SLS
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
  a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v BANSKEJ BYSTRICI

  XXVIII. Červenkove dni preventívnej medicíny

  11. – 12. 04. 2024 | DIXON Resort Švermova 32, 974 04 Banska Bystrica

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Vedecký výbor konferencie:
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.
MUDr. Erika Böhmová
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
MUDr. Jana Kerlik PhD
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
MUDr. Andrea Kološová, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH


Organizačný výbor:
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD
Mgr. Ing. Jana Bérešová
MUDr. Jana Kerlik, PhD
RNDr. Eva Matušková
PhDr. Mgr. Monika Musilová PhD.
MUDr. Martina Pántiková Valachová
MUDr. Mária Pompová
Mgr. MUDr. Adriana Strečková


Odborné témy:
Prevencia nákaz preventabilných očkovaním
Epidémie a prevencia ostatných prenosných nákaz
Prevencia chronických neprenosných ochorení
Prevencia nozokomiálnych nákaz
Varia
Postery

DIXON Resort | XXVIII. Červenkove dni preventívnej medicíny

DIXON Resort

Švermova 32, 974 04 Banska Bystrica

ADRESA

Ľubica Ščambová
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

scambova@amedi.sk
0903 224 625

back to top