Podujatie XXVIII. Červenkove dni preventívnej medicíny je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XXVIII. Červenkove dni preventívnej medicíny

  11. – 12. 04. 2024 | DIXON Resort Švermova 32, 974 04 Banska Bystrica

Aktívna účasť

Prihlášky na konferenciu:
Aktívna účasť do: 15. 3. 2024 (vrátane názvu príspevku)
Abstrakt do: 20. 3. 2024


Abstrakty:

 • Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. 
 • Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru.
 • Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
 • Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.


Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:

 • Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
 • Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.


Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:

 • Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
 • Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu v sekcii Vaše abstrakty.
Pokiaľ nemáte abstrakt spracovaný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii Registrácie na podujatiach – pridať abstrakt.

 

ADRESA

Ľubica Ščambová
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

scambova@amedi.sk
0903 224 625

back to top