Podujatie XXVIII. Červenkove dni preventívnej medicíny je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXVIII. Červenkove dni preventívnej medicíny

    11. – 12. 04. 2024 | DIXON Resort Švermova 32, 974 04 Banska Bystrica

Informácie a poplatky

Dôležité informácie:
Formy prezentácie: prednášky, postery (trvanie prednášok 10 min. s výnimkou vyžiadaných) 
Technické vybavenie: multimediálna projekcia
Miesto konania: Banská Bystrica, hotel Dixon
Začiatok: 11. 4. 2024 
Registrácia: od 8.30 hod. 
Otvorenie konferencie: 11. 4. 2024 o 10.00 hod. 
Ukončenie: 12. 4. 2024 o 13.00 hod
 

Konferenčný poplatok:

  Členovia Sevs Nečlenovia
do 15. 3. 2024  30 €  50 €
po 15. 3. 2024 60 €  80 €

Prvý autor prezentácie (prednáška, poster) je oslobodený od platenia konferenčného poplatku
 

Iné poplatky:

Obed 11. 4. 2024 Večera 11. 4. 2024 Obed 12. 4. 2024
15 €  25 € 15 €

 

Registrácia:
na toto podujatie je nutná online registrácia vopred 


Spôsob platby:

  • po online registrácii – úhrada zálohovej faktúry
  • V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
  • v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
  • online registrácia nutná vopred
     


      
       
 

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ľubica Ščambová
scambova@amedi.sk
0903 224 625

back to top