Podujatie XI. Košická neonatologická konferencia a XX. Konferencia sestier pracujúcich v neonatológii je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XI. Košická neonatologická konferencia a XX. Konferencia sestier pracujúcich v neonatológii

    4. – 5. 6. 2024 | Kunsthalle Rumanova 1, Košice

Aktívna účasť sesterská sekcia

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s abstraktom prosím zasielajte do 26. 4. 2024
elektronicky prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk alebo www.neoke.sk.

Pri registrácii na podujatie zvolíte v type účasti možnosť aktívna.
Následne sa vám objaví možnosť označenia aktívnej účasti.

 

Pokyny pre autorov:

  • akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe
  • napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4
  • do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky
  • abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované

 

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.
V prípade nejasností ma prosím kontaktujte na: scambova@amedi.sk

 

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Abstrakty.

Pokiaľ nemáte abstrakt spracovaný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Podujatia - tlačidlo Pridať abstrakt.

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Mgr. Ľubica Ščambová
scambova@amedi.sk
0903 224 625

back to top