Podujatie XI. Košická neonatologická konferencia a XX. Konferencia sestier pracujúcich v neonatológii je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XI. Košická neonatologická konferencia a XX. Konferencia sestier pracujúcich v neonatológii

    4. – 5. 6. 2024 | Kunsthalle Rumanova 1, Košice

Témy sesterskej sekcie

Donosený novorodenec: 
•    dojčenie 
•    edukácia rodičov
•    následná starostlivosť po pôrode
•    špecifiká starostlivosti

Lee Collier (GB)
1. Prevoz novorodencov - úloha sestier počas transportu


Jiří Dušek (Czech Republic) 
1. Systémy podpory výživy u novorodencov do 32 GT. Optimalizácia systému
2.  Mikronutrienty, náhrada tekutín a vplyv na morbiditu a mortalitu


Iva Burianová (Czech Republic) 
1. Banky materského mlieka
2. Manažment zdravých novorodencov – mohli by sme to urobiť lepšie?

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Mgr. Ľubica Ščambová
scambova@amedi.sk
0903 224 625

back to top