Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXI. SLOVENSKO-ČESKÝ KONGRES
    O INFEKČNÝCH CHOROBÁCH

    14.- 16. 6. 2017 | Hotel Saffron Radlinského 27,
    811 07 Bratislava

Všeobecné informácie

Online registácia bola ukončená. Registrovať sa budete môcť priamo na mieste konania. 


Termín konania: 14.-16. 6. 2017


Miesto konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava

Začiatok odborného programu: 14. 6. 2017 o 9:00

Potvrdenie o účasti:
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:
14.6. 2017   7 kredity
15. 6. 2017   4 kredity
16. 6. 2017   3 kredity
Aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja) 10 kreditov
domáci autor prednášky 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)   5 kreditov

Formy prezentácie:
- Prednášky
- Postery (rozmery: max. výška 120 cm, max. šírka 90 cm)


Organizačný sekretariát:
Ing. Dana Lakotová
mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk
A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top