Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXI. SLOVENSKO-ČESKÝ KONGRES
    O INFEKČNÝCH CHOROBÁCH

    14.- 16. 6. 2017 | Hotel Saffron Radlinského 27,
    811 07 Bratislava

Registrácia

Online registácia bola ukončená. Registrovať sa budete môcť priamo na meiste konania. 

Registrácia účastníkov:
13. 6. 2017 17:00 - 19:00 hod
14. 6. 2017 08:00 - 16:00 hod
15. 6. 2017 08:00 - 14:00 hod
16. 6. 2017 08:00 - 10:00 hod

Registračný poplatok:

Do 16.5.2017 Po 16.5.2017 a na mieste
Lekári 60 € 70 €
Účastníci do 35 rokov 35 € 45 €
Sestry 35 € 45 €

- registračný poplatok neplatia prví autori prezentácii (prednáška, poster)
- zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet, pri dodržaní stanovených termínov
- účasť je možné zrušiť najneskôr do 16.5.2017. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

Termín prihlásenia k aktívnej účasti a zaslanie abstraktu: 10.5.2017.

Iné poplatky :
Obed a občerstvenie 14.6.2017 10 €
Večer kliniky infektológie a geografickej medicíny
(Hotel SAFFRON) 14.6.2017
20 €

Obed a občerstvenie 15.6.2017 10 €
Voľný program + Diskusný večer 15.6.2017 50 €
Diskusný večer (bez sprievodného programu) 15.6.2017 30 €


Spôsob platby:
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 13. 6. 2017)
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 140617
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

- v hotovosti pri registrácii


V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa. Pri registrácii prosíme predložiť doklad o  zaplatení registračného poplatku.

Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top