Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXI. SLOVENSKO-ČESKÝ KONGRES
    O INFEKČNÝCH CHOROBÁCH

    14.- 16. 6. 2017 | Hotel Saffron Radlinského 27,
    811 07 Bratislava

Výbor

Organizačný výbor
doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD.
prim. MUDr. Ivan Vojtech
prim. MUDr. Soňa Gabrišková
Mgr. Janka Rothová
Mgr. Žaneta Vitteková
Alžbeta Roščáková


Vedecký výbor

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, CSc.
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
doc. MUDr. Olga Džupová, PhD.
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top