Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

    17/18 marec 2017 | Hotel Chopok Demänovská dolina

PRÍHOVOR

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

všetci si intenzívne uvedomujeme, že postgraduálne vzdelávanie v medicíne je kontinuálny proces, ktorý v minulosti, ani v súčasnosti nemá adekvátne podmienky realizácie. Spoločnosť sa spolieha na vysoký morálny kredit lekárov, ktorí zodpovedne vnímajú svoje povolanie a vzdelávajú sa napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam, ktoré momentálne negatívne vplývajú na tento proces. Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti je presvedčený, že Vás neodradia okolnosti týkajúce sa napríklad „nepeňažného plnenia za účasť na odborných podujatiach“, alebo iné „ohlasovacie“ povinnosti, ktoré nie sú povinné pre vzdelávanie v iných profesiách. V tomto duchu a v plnom nasadení pripravujeme nové formy odborných podujatí, ktoré chceme iniciovať v roku 2017. Jedným z nových podujatí, na ktoré Vás srdečne pozývame je Onkourologické sympózium 2017, ktoré sa uskutoční 17. – 18. marca v Jasnej v hoteli Chopok. Budeme sa snažiť, aby toto podujatie bolo hlavnou odbornou platformou pre postgraduálne vzdelávanie v oblasti onkourológie. Na rozdiel od minulosti je sympózium otvorené pre všetky farmaceutické spoločnosti, ktoré prejavia záujem podporiť túto výnimočnú formu prezentácie. Veríme, že v budúcnosti sa tento nový projekt Slovenskej urologickej spoločnosti stane podujatím, ktorého sa zúčastní čo najviac odborníkov z urológie, onkológie a ďalších príbuzných odborov, ktoré sa stretávajú pri liečbe onkourologických pacientov.

za Výbor SUS

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

surinova.silvia@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0904 948 664

back to top