Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

    17/18 marec 2017 | Hotel Chopok Demänovská dolina

PROGRAM

Program piatok 17.marec 2017

19:00 Diskusný večer


Program sobota 18. marec 2017


8:30 – 10:15 BLOK 1
Moderátori: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
1. Nový histologický grading systém karcinómu prostaty 20min
    Marcinek Juraj
2. Fúzna biopsia prostaty 20 min
    Záťura František
3. Moderné zobrazovacie techniky v diagnostike a monitorovaní pokročilého
    karcinómu prostaty
20 min

    Vondrák Andrej, Fajtl Ladislav
4. Súčasné možnosti nukleárnej medicíny v primárnej diagnostike a sledovaní
    karcinómu prostaty
20 min

    Poláček Hubert ml.
Diskusia – 25 min

10:15 – 10:30 PRESTÁVKA


10:30 – 12:15 BLOK 2

Moderátori: doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., MUDr. Boris Eliáš, PhD.
5. Karcinóm prostaty; oligometastatické ochorenie 20 min
    Kliment Ján
6. Lymfadenektómia pri karcinóme prostaty 20 min
    Mikuláš Juraj, Mráz Roman
7. Chemoterapia hormonálne senzitívneho metastatického karcinómu prostaty;
    nová možnosť liečby
20 min

    Michal Mego
8. Liečba lokálne pokročilého karcinómu prostaty, rádioterapiou a androgénnou
    deprivačnou liečbou
20 min

    Minčík Ivan
Diskusia – 25 min

12:15 – 12:30 PRESTÁVKA


12:30 – 13:00 Sympózium Astellas: Timing liečby mCRPC

mCRPC: kedy liečbu iniciovať 15 min
   Katolická Jana
Liečba ARTA v pre-chemo: indikačné kritéria pre liečbu v kontexte dát
   z registračných štúdií
15 min

   Minčík Ivan

13:00 – 14:00 OBED


14:00 – 16:00 BLOK 4

Moderátori: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., MUDr. Boris Eliáš, PhD.
9.   Od kastračne senzitívneho ku kastračne rezistentnému karcinómu prostaty 20 min
      Katolická Jana
10. Liečba kastračne rezistentného metastatického karcinómu prostaty 20 min
      Kliment Ján
11. Nežiadúce účinky hormonálnej liečby 20 min
      Ľupták Ján
12. Register karcinómu prostaty 20 min
      Macko Ladislav, Kliment Ján
13. Kazuistiky pacientov s pokročilým karcinómom prostaty 20 min
      Eliáš Boris
Diskusia – 20 min

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

surinova.silvia@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0904 948 664

back to top