Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

    17/18 marec 2017 | Hotel Chopok Demänovská dolina

Dôležité informácie

Potvrdenie o účasti

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.

Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
Pasívna účasť:                                               6 kreditov
Aktívna účasť:
domáci autor prednášky                              10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)    5 kreditov

Registrácia

piatok 17. 3. 2017    17:00 - 19:00

sobota 18. 3. 2017    od 8:00

Registračný poplatok: 50€

Iné poplatky

Diskusný večer 17. 3. 2017             13 €
Obed a občerstvenie 18. 3. 2017    10 €

Spôsob platby
•    prevodom na účet (prosíme uhradiť do 10. 03. 2017)
•    majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
                            Banka: UniCredit Bank
                            Číslo účtu: 1026852003/1111
                            Variabilný symbol: 17317
                            SWIFT: UNCRSKBX
                            IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                            Poznámka: meno účastníka

Rezidenti
SLOVENSKÁ UROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ hradí v plnej výške registračný poplatok, stravu a ubytovanie
lekárom v programe rezident. V prihláške je potrebné vyznačiť požadované údaje.
Podmienkou je ubytovanie v dvojlôžkovej izbe so spolubývajúcim.

Za týchto podmienok sa na Vás bude vzťahovať nepeňažné plnenie za stravu a ubytovanie.
Informácia o výške nepeňažného plnenia Vám bude zaslaná poštou.

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

surinova.silvia@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0904 948 664

back to top